เร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชระบาดหนักกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา เร่งเข้าทำการกำจัดผักตบชวาที่ระบาดอย่างหนัก บริเวณกว๊านพะเยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและการท่องเที่ยว ของจังหวัดพะเยาอย่างหนัก วอนทุกหน่วยงานรวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันในการที่จะกำจัดผักตบชวาดังกล่าว เพื่อให้กว๊านพะเยากลับมาสวยงามเหมือนเดิม สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

    วันที่2พฤศจิกายน2564เครื่องจักรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องเร่งเข้าทำการกำจัดผักตบชวาบริเวณกว๊านพะเยาอย่างเร่งด่วน หลังขณะนี้มีการแพร่ระบาดของผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ อย่างหนัก ส่งผลให้ทัศนียภาพที่สวยงามของกว๊านพะเยา ต้องหดหายไป เนื่องจากเต็มไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชที่แพร่ระบาด เป็นพื้นที่บริเวณกว้าง จนส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและการท่องเที่ยวในช่วงนี้ของกว๊านพะเยา

     โดยนายถกณธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในห้วงนี้ผักตบชวาและวัชพืชต่างๆได้เข้าทำการแพร่ระบาดบริเวณกว๊านพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ 12,863 ไร่ และขณะนี้ได้แพร่กระจายไปประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่กว๊านพะเยา โดยในเบื้องต้นจังหวัด ได้นำเครื่องจักรที่ได้รับอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการและผังเมือง มาทำการกำจัดผักตบชวา ซึ่งสามารถทำได้ไม่ทันกับการแพร่ระบาดของผักตบชวาดังกล่าว ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งราชการและประชาชนในการที่จะร่วมมือกันกำจัดผักตบชวา  เนื่องจากการแพร่ระบาดของผักตบชวาดังกล่าวนั้นได้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพที่สวยงามของกว๊านพะเยาและการท่องเที่ยวหนัก ซึ่งหากร่วมมือกันคาดว่าจะทำให้สามารถกำจัดผักตบชวาได้รวดเร็วขึ้นและคืนความสวยงามให้กับกว๊านพะเยา ในการที่จะดำเนินการตามนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล รวมทั้งการท่องเที่ยว


แชร์ข่าวพะเยา