โรงพยาบาลพะเยา ตรวจเชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยงโควิดฟรี หลังพบผู้ติดเชื้อในชุมชนวัดศรีจอมเรือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ออกให้บริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองกลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ในชุมชนวัดศรีจอมเรือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบผู้ติดเชื้อที่เข้าไปสถานที่ดังกล่าว  เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ

หากพบจะเป็นการจำกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองพะเยา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยา และทำให้ประชาชนชาวพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ห่างไกลจากโรคโควิด พร้อมทั้งได้รับข่าวสารที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่รวมถึงการป้องกันตัวเองทั้งอยู่ที่บ้านและเมื่อออกสู่พื้นที่ มีผู้มารับบริการจำนวน 65 ราย ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR และ ATK เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ ชุมชนวัดศรีจอมเรือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา