ผู้สูงอายุบ้านต๊ำม่อนรวมตัวผลิตโคมล้านนาจำหน่าย

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตโคมล้านนา เพื่อถวายพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลยี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทง นอกจากนั้นยังผลิตเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ โดยมีโคมตุงล้านนาที่มีสีสันสวยงาม หลากหลายขนาดให้ได้เลือกสรร

วันที่3พฤศจิกายน2564กลุ่มผู้สูงอายุหญิงในพื้นที่บ้านต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกัน ทำการทำโครงสร้างของโคมล้านนา ตลอดจนถึงประดับประดา โคมล้านนา ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปทั้งขนาดเล็กใหญ่และมีสีสันที่สวยงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มจะสูญหายไปในการทำโคมล้านนาลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ แต่ชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุบ้านต๊ำม่อน แห่งนี้ได้กลับพลิกฟื้นขึ้นมา และร่วมกันทำ เพื่อที่จะนำโคมตุงดังกล่าวถวายเป็นพุทธบูชาในการลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา นอกจากนั้นยังทำขึ้นเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่นี่

     โดยคุณป้าวิภาดา ปิติกรพิกุล ประธานกลุ่มโคมล้านนา บ้านต๊ำม่อน เล่าว่าทางกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มกันทำโคมล้านนา เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการเรียนรู้จากคนในหมู่บ้านที่ทำเป็น จากนั้นก็ลองทำกันขึ้นมา และเริ่มก่อตั้งกลุ่ม โดยจะมีผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงร่วมกันทำ มาจนถึงขณะนี้ เราสามารถผลิตโคมตุงล้านนาได้หลากหลายรูปแบบ โดยส่วนหนึ่งเราก็จะทำการนำตุงดังกล่าวเข้าตกแต่งวัดวาอารามของบ้านเราและส่วนหนึ่งก็จะนำจำหน่ายทั้งการสั่งทำ รวมไปถึงเดินทางมาซื้อที่กลุ่ม โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 50 บาท ขนาดใหญ่ก็จะมีราคาลดหลั่นกันลง โดยขนาดใหญ่และรูปแบบที่ซับซ้อนก็จะจำหน่ายในราคา 500 ไปจนถึง 5,000 บาท ซึ่งแต่ละเดือนทางกลุ่มเราก็จะผลิตโคมตุงล้านนาตลอดทั้งปี

     ขณะที่พระครูสุวัฒน์ สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ผู้ที่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ ทำการผลิตโคมตุงล้านนา เล่าว่า แต่เดิมนั้นในงานพิธีต่างๆโดยเฉพาะเทศกาลยี่เป็ง จะมีการทำโคมล้านนา ถวายตามวัดวาอารามต่างๆแต่มาในระยะหลังคนทำก็ไม่ค่อยจะทำกัน ส่วนใหญ่จะหาซื้อจากที่อื่น ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ซึ่งทางตนเอง จึงเห็นว่าน่าจะมีการส่งเสริมและให้เรียนรู้ในเรื่องโคมตุงล้านนาดังกล่าว ใน 2556-2557 ก็ได้ให้มีการเรียนรู้กัน รวมทั้งศึกษาดูงานจากที่อื่น และในปี 2558 จึงได้รวมกลุ่มกันขึ้น โดยขั้นแรกก็จะทำมาประดับประดาภายในบริเวณวัดแต่ต่อมาหลังจากที่มีการผลิตได้และมีความชำนาญ ก็ได้นำออกจำหน่ายให้กับที่ต่างๆ ที่ต้องการนำโคมล้านนาไปประดับ ซึ่งก็สามารถที่จะจำหน่ายได้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทง ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ก็จะมีผู้คนเดินทางมาหาซื้อกัน และนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของโคมล้านนา ที่เยาวชนก็มาเรียนรู้ที่นี่ โดยผู้สูงอายุก็จะรวมกลุ่มกันทำตลอดและมีจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนำโคมล้านนาไปประดับประดา นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่นี่ด้วย

คุณป้าวิภาดา ปิติกรพิกุล ประธานกลุ่มโคมล้านนา บ้านต๊ำม่อน โทร..080-6720010

พระครูสุวัฒน์ สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร 089-8528299


แชร์ข่าวพะเยา