ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.40 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยได้กล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาท ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ลดการรวมตัวกัน และหมั่นล้างมือบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา