โรงพยาบาลพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แชร์ข่าวพะเยา

ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพะเยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีน นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม และนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 จำนวน 5 ราย และวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1 ราย ที่ได้รับเข็มแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาได้เปิดให้สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนแรก สามารถ walk in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ที่แผนกฝากครรภ์ ทุกวัน เวลา 08.00-12.00 น. เพียงนำสมุดฝากครรภ์และบัตรประชาชน มาแสดง

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด พบว่าสัดส่วนการเสียชีวิต สูงขึ้นกว่าภาวะปกติถึง 50-60% และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในหลายประเทศ โดยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา พบประมาณ 25% สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่ ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564 มีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตทั้งหมด 192 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิตจากโควิด 19 ถึง 78 ราย คิดเป็น 38% ซึ่งถือว่าสูงมาก หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป หากติดเชื้อเสี่ยงอาการหนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 2-3 เท่าของหญิงไม่ตั้งครรภ์ และมีโอกาสเข้า ICU มากกว่าคนไม่ตั้งครรภ์ถึง 5 เท่า จึงต้องเร่งรณรงค์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อประมาณ 95% ไม่ได้รับวัคซีน เป็นสาเหตุทำให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต จึงขอให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ฟรีที่สถานบริการของรัฐใกล้บ้าน หรือคลินิกฝากครรภ์ สำหรับหญิงให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้ไม่มีผลต่อน้ำนม และประโยชน์จากการฉีดวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงหรือผลข้างเคียง การฉีดวัคซีนแก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แม่และเด็กในครรภ์ รวมถึงภูมิคุ้มกันจะส่งผ่านการให้นมบุตรอีกด้วย”การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน” รับวัคซีนแล้วยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา