โรงพยาบาลพะเยา ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกในชุมชนฟรี ด้วยชุดตรวจ ATK

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ออกให้บริการตรวจเชิงรุก ในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในชุมชน เขตอำเภอเมืองพะเยา และค้นหาผู้ติดเชื้อ หากพบจะเป็นการจำกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองพะเยา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยา และทำให้ประชาชนชาวพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ห่างไกลจากโรคโควิด

พร้อมทั้งได้รับข่าวสารที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่รวมถึงการป้องกันตัวเองทั้งอยู่ที่บ้าน และเมื่อออกสู่พื้นที่ มีผู้มารับบริการจำนวน 166 ราย ด้วยการตรวจแบบ ATK เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ COVID-19  โดยตั้งจุดตรวจที่บริเวณสถานีขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา