สร้างภูมิคุ้มกัน! นิสิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

                วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับนิสิตและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวันนี้ มีนิสิตได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 รวมทั้งหมด 12,634 คน คิดเป็น 64.2 %

          มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ได้เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนรอบพื้นที่ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตและประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 15.00 น.

          ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 (ด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ได้แนะนำสถานที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งได้จัดให้เป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในครั้งนี้ จากนั้น อธิการบดีและผู้บริหารได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนาม อว. มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) ห้องแยกโรค (isolation room) และโรงพยาบาลสนาม (field hospital) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสอบถามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา