วัดโสมนัสตุ้มท่า เตรียมจัดกิจกรรมถวายประทีป 1 หมื่นดวง

แชร์ข่าวพะเยา

วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมถวายประทีป 10,000 ดวง เพื่อถวายเป็นพุทธะบูชา ธรรมมะบูชา และสังฆบูชา เนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 9 ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยเชิญชวนผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญถวายประทีปดวงละ 1 บาท

     วันที่4พฤศจิกายน2564พระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี หรือครูบาหนุ่ย เจ้าอาวาสวัดตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา นำประทีปกว่า 10,000 ดวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญและ     ร่วมอานิสงฆ์ ในกิจกรรมถวายประทีป 10,000 ดวง เนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ซึ่งจะให้พุทธศาสนิกชน ที่อยากจะร่วมทำบุญในวันลอยกระทง โดยการถวายประทีปได้ร่วมทำบุญดวงละ 1 บาท

     โดยพระครูใบฎีกาทศพล ระบุว่า ในห้วงเทศกาลลอยกระทงหรือวันลอยกระทง ซึ่งทางวัดจะมีกิจกรรมในเรื่องของการเทศน์มหาชาติในวันลอยกระทง และอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน คือ กิจกรรมถวายประทีป ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีการถวายประทีป 10,000 ดวง ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 9 ที่ทางวัดได้จัดขึ้นโดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน นี้ ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ทางวัดก็จะได้จัดให้มีการจุดประทีป 10,000 ดวง บริเวณลานวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา และสังฆบูชาในวันลอยกระทง โดยทางวัดจะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่อยากจะร่วมทำบุญถวายประทีปดังกล่าวนั้น สามารถที่จะถวายได้ ดวงละ 1 บาท หากผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถทำบุญได้ตามเจตนา และหากญาติโยมท่านไหนที่อยู่ในต่างพื้นที่อยากร่วมทำบุญ หากไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญในวันลอยกระทง ก็สามารถบริจาคได้ที่บัญชีของทางวัด ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 5120813321 หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-6341727


แชร์ข่าวพะเยา