จ.พะเยา เร่งระดมกำจัดผักตบชวากว๊านพะเยารับท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาเร่งระดมทุกหน่วยงาน กำจัดผักตบชวาและวัชพืช กว๊านพะเยา รับการท่องเที่ยวในช่วงนี้ หลังผักตบชวาได้มีการแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก บริเวณกว๊านพะเยา ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและการท่องเที่ยวอย่างหนัก

   วันที่5พฤศจิกายน2564 จิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน ในจังหวัดพะเยา รวมทั้งเครื่องจักรจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องเร่งเข้าทำการขุดลอกเก็บผักตบชวาและวัชพืชอย่างเร่งด่วน หลังแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด จนส่งผลให้ทัศนียภาพเกิดความไม่สวยงามและมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกว๊านพะเยาเป็นอย่างมากในช่วงนี้ โดยผักตบชวาดังกล่าวได้แพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างโดยกินพื้นที่ 1 ใน 3 ของพื้นที่กว๊านพะเยา ที่มีเนื้อที่ประมาณ 12,863 ไร่

    โดยนายพินิจ แก้วจิตรคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้เร่งระดมทุกฝ่ายเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชดังกล่าวบริเวณกว๊านพะเยา โดยในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันนำผักตบชวาออก รวมทั้งนำเครื่องจักรเข้าทำการขุดลอกออก เพื่อให้กว๊านพะเยากลับมามีความสวยงามเหมือนเดิม เพื่อรับการท่องเที่ยวที่จะมีการเปิดเมืองในช่วงนี้และระยะยาวจะได้มีการหาหรือทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ ที่มีน้ำไหลลงสู่กว๊านพะเยา ซึ่งจะจะต้องมีการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดก็จะได้มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชดังกล่าวทุกวัน โดยจะใช้เครื่องจักรและกำลังคนหมุนเวียนสับเปลี่ยนดำเนินการ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชดังกล่าวให้หมดไปจากกว๊านพะเยาเพื่อรับการท่องเที่ยวต่อไป

    สำหรับการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชดังกล่าวนั้น ในขณะนี้ได้มีการแพร่กระจายบริเวณริมฝั่งที่เป็นจุดที่เป็นทัศนียภาพในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวและสัมผัสความสวยงามของกว๊านพะเยา แต่มาในช่วงนี้ได้มีการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งด้านการท่องเที่ยวและการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน เนื่องจากไม่สามารถที่จะนำเรือออกจากบริเวณฝั่งได้


แชร์ข่าวพะเยา