มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยาดำเนินการจัดกิจกรรมการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมอบใบประกาศ มชช.

      วันที่  5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีการมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยาคัดเลือกครัวเรือนเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 15 ครัวเรือน เพื่อขยายผลต่อและสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นประธานในการมอบใบประกาศผลการรับรองการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  (มชช)ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ประเภท  ณ หอประชุมโรงเรียนฟ๊ากกว้านวิทยาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา