สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 นาปี ปีการผลิต 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 นาปี ปีการผลิต 2564/65 (ข้าวสด) ณ โรงงานปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (เวลา 08.30-19.00น ทุกวันไม่มีวันหยุด)  ติดต่อ จุดรวบรวมข้าว : สำนักงาน 054-499134

ผู้จัดการ สมาน 086-9131674

คุณอำนวย 086-9121985

คุณแสงเทียน 089-7564273


แชร์ข่าวพะเยา