เชิญชวนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยา ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ในเขตอำเภอเมือง ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถ WALK IN เข้ามารับบริการ ฉีดวัคซีนชีโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 ได้ วันที่ 9พฤศจิกายน2564 เวลา 8.30 – 14.00 น.ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา (ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย) โดยเข็มที่ 2 ท่านจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)


แชร์ข่าวพะเยา