จ.พะเยา จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีจุดจำหน่ายเพิ่มขึ้นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2564 ณ ตลาดกลางกลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564 ณ จุดรับซื้อบริษัท ศรีวรินทร์ อินเตอร์ไรซ์ 2012 จำกัด (โรงสีพะเยารุ่งเรือง) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2564 ณ จุดรับซื้อบริษัท แม่ใจธนะโชติวัฒน์ จำกัด (โรงสีเสี่ยโหน่ง) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา