ตรวจคัดกรอง ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจ มอบหมายนายพีระศักดิ์ จอมคำ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองผู้ที่มาร่วมงานประเพณีนิยม ป้องกัน โควิด 19

          วันที่ 7 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ มอบหมายนายพีระศักดิ์ จอมคำ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกอส.อ.แม่ใจที่ 9 ตรวจการจัดงานประเพณีนิยม(งานแต่งงาน,ขึ้นบ้านใหม่,งานกฐิน) ในพื้นที่หมู่ 6,8 ต.ศรีถ้อย พบเจ้าหน้าที่อสม.ประจำหมู่บ้านให้บริการตรวจคัดกรองผู้ที่มาร่วมงานได้กำชับให้ผู้มาร่วมงานทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา