จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กำนันตำบลแม่ใส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายสมัย สุขยิ่ง  กำนันตำบลแม่ใส ได้มอบหมายให้นายสุวรรณ ดวงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 4,8,9 พร้อมสารวัตร จัดเต้นท์และเก้าอี้มาจัดสถานที่ให้กับประชาชน ที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนในวันที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 400กว่าคนและให้ประชาชนที่มีรายชื่อตกหล่นในตำบลแม่ใสให้นำบัตรประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนได้เลย สถานที่ฉีด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา