จ.พะเยา ประชุมเผยฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ 70 ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน มอบประกาศเกียรติบัตร ร้านอาหาร ปลอดภัย ไว้ใจได้ (Covid free personel )  จำนวน 5 แห่งประกอบด้วยร้านข้าวต้มโต้รุ่งพะเยา (เฮียอู๊ด) , ร้านอาหารธารธรา ร้านอาหารครัวคุณจิ  ร้านอาหารชิดลม ชมกว๊าน และร้านอาหารครัวอโรร่าพะเยา  โดยผู้ประกอบการและพนักงานได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 %   ตามแผนเร่งรัดในการรองรับการเปิดประเทศและการระบาดโควิด-19 โดยการปรับมาตรการด้านสังคม จังหวัดพะเยา   ที่ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

          จากนั้นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เป็นประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 46/2564  โดยในที่ประชุมรับทราบรายการผลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในจังหวัดพะเยา  โดยจังหวัดพะเยา ฉีดไปแล้ว ร้อยละ 70 ของยอดการฉีดวัคซีน  ,  การบริหารจัดการวัคซีน Moderna จากสภากาซาดไทย (ในส่วนงบที่จัดซื้อโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่จะเข้ามาล๊อตแรก 840 โดส สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด  การขอความเห็นซอบให้สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับการรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    ขณะเดียวกันทางจังหวัดพะเยา ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยว รวมถึงการยกระดับการเปิดประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 64 ทุกด้าน  โดยประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน สามารถ WALK IN เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่1 ได้พรุ่งนี้วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เฉพาะในเขตอำเภอเมืองพะเยา ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ตามประกาศของโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเข้มแรกจะเป็น Sinovac  จากนั้นเข้ม 2 จะเป็น  Pfizer  ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ก็เป็นไปตามประกาศของโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ


แชร์ข่าวพะเยา