มอบเกียรติบัตร เข็มกลัดคนหัวใจเพชรงดเหล้า 3 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมคนรักสุภาพตำบลบ้านเหล่า เหล่า ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สำนักงาน สสส.ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ้านเหล่า และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกิจกรรมยกย่องชื่นชมคนหัวใจเพชร งดเหล้า 3 ปี และคนที่งดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายสามารถที่จะรณรงค์ในการงดเหล้าสำหรับคนที่ดื่มเหล้าอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนขณะนี้สามารถที่จะดำเนินการทำให้ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำงดการดื่มอย่างเด็ดขาดได้จำนวนมาก

    วันที่9พฤศจิกายน2564 นายวีร์กวิน ผลภูมิพัชร นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นำเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับชาวบ้าน หรือคนหัวใจเพชร ที่สามารถเลิกดี่มเหล้ามากกว่า 3 ปี จำนวน 15 คน พร้อมทั้งคนหัวใจหิน ที่งดดื่มเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน จำนวน 193 คน ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ หลังจากที่สามารถที่จะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป รวมทั้งคนที่งดเหล้าครบพรรษา จำนวน 3 เดือน เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่สามารถงดเหล้าได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งทำให้มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายรวมทั้งสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางเครือข่ายสามารถที่จะรณรงค์ให้ชาวบ้านในพื้น ที่มีพฤติกรรมในการดื่มเป็นประจำ ให้งดการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีประโยชน์ หลากหลายทั้งทางด้านสุขภาพ ลดอุบัติเหตุ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในพื้นที่สามารถที่จะรณรงค์จนถือว่าประสบผลสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

     ด้วยนายพุธ ลำภู อายุ 63 ปี ชาวบ้านคนหนึ่ง ระบุว่า ก่อนหน้านั้นตนเองเป็นคนที่ดื่มจัดมาก ในแต่ละวันจะกินเหล้าหากดื่มคนเดียวก็จะดื่มวันละครึ่งขวด และหากดื่มกับเพื่อนฝูงอย่างน้อยก็ประมาณ 5 ลิตร เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมาทางครอบครัวก็รู้สึก ไม่ดีกับตนเองและมักจะมีเสียงบ่นด่าตลอด พอหลังจากนั้นในปี 2542 ตนเองจึงได้กลับมานึกถึงครอบครัวและลูกๆจึงตัดสินใจเลิกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งในตอนแรกๆนั้น การเข้าสังคมก็จะรู้สึกเขินอายบ้างแต่หลังจากที่เราเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด ก็ทำให้สังคมยอมรับได้และครอบครัวก็มีความสุขร่างกายก็แข็งแรงครอบครัวก็กลับมามีความอบอุ่น การทำงานก็สามารถที่จะทำได้อย่างเต็มที่

    ขณะที่นายดี ชิดชอบ ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง ระบุว่า ก่อนหน้านั้นตนเองเริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ 21 ปีและมีการดื่มอย่างหนักทุกวันจนร่างกายแทบที่จะสู้ไม่ไหว แต่ต่อมาเมื่อ 5-6 ปีท่านมา ทางลูกสาว ก็เติบโตขึ้นและมีสามีเป็นชาวจีนซึ่งเค้าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ตนเองเลยตัดสินใจที่จะเลิกดื่มจนสามารถงดดื่มได้อย่าง 100%  ซึ่งมีผลดีทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นครอบครัวก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้ง

      ขณะที่นายศุภชีพ ศิริวงศ์จัย ประธานชมรมคนรักสุขภาพตำบลบ้านหล่า ระบุว่า ทางกลุ่มเราได้มีการรณรงค์กันมาซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี และมีเครือข่ายที่ช่วยกันในการที่จะติดตามทำงานลักษณะดังกล่าว ในการที่จะรณรงค์ให้มีการงดเหล้าสำหรับคนที่ดื่มจัด และดื่มเป็นประจำ จนสามารถที่จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า สามารถงดเหล้าได้อย่างเด็ดขาดและเป็นคนหัวใจเพชรถึง 32 ราย และคนหัวใจหิน ซึ่งจะเป็นการงดเหล้าในช่วงของวันเข้าพรรษาครบ 3 เดือนเป็นจำนวนมาก ซึ่งตรงนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการที่ช่วยกันขับเคลื่อน จนสามารถทำให้ชาวบ้านสามารถงดดื่มเหล้าได้ เป็นจำนวนมาก เกินความคาดหมาย


แชร์ข่าวพะเยา