จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แก่เด็กนักเรียน อายุ 12-17 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีน เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายพินิจ แก้วคงจิตทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจผู้รับบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงพยาบาลพะเยา ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และคณะ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้แก่เด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี เข็มที่ 1 จำนวน 102 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,406 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการ ไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา