มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่10พฤศจิกายน2564นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานมอบรางวัล มอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564  จำนวน 1 คน คือ นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา

     ทั้งนี้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัล ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และติมอร์ – เลสเต  สำหรับประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กำหนดให้มีการเสนอ ชื่อครู ผู้สมควรได้รับการคัดเลือก มายังคณะกรรมการการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดนำเสนอชื่อครูผู้ได้รับคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัด ให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

     นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มอบรางวัลให้ครูผู้ได้รับการคัดเลือกอีก ประเภท ได้แก่ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ และเนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ได้ในส่วนกลาง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงให้แต่ละจังหวัดจัดพิธีมอบรางวัลตามความเหมาะสม ซึ่งจังหวัดพะเยามีครูได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์จำนวน 1 คน โดยนางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน กล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างมาก ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


แชร์ข่าวพะเยา