มอบใบ ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจ ดีเด่น ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองพะเยา

วันที่  9 พฤศจิกายน 2564 เวลา  13.30 น.  พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พ.ต.อ.บวร  ไชยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจอำเภอเมืองพะเยา ได้มีการประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา ในรอบปี  การคัดเลือกประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ท่านใหม่ และการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละสายงานในรอบปีที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.เมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา