สหกรณ์ จ.พะเยา จัดโครงการ ตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ ลานตากกลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  นายพิพัฒ สัญญา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกันตา จันทนะเมธิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยนางศิริออน อ่อนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอจุนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมต้อนรับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ จัดรับซื้อข้าวเปลือก ตามโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงสีห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองธัญญา จังหวัดสิงห์บุรี ณ ลานตากกลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา