วอนซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หลังได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกลมพายุพัดต้นไม้หักโค่นล้มทับอาคารจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งผ่านเลย ระยะเวลามามากกว่า 3 เดือนแล้ว ยังไม่มีการซ่อมแซมแต่อย่างใดและสถานที่ดังกล่าวที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงอยากวิงวอนให้เข้าทำการซ่อมแซมเนื่องจากใกล้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและเปิดประเทศ

     วันที่10พฤศจิกายน2564สภาพอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังเมื่อ 3 เดือน ที่ผ่านมาถูกพายุฤดูร้อนเข้าพัดถล่มและพัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ล้มทับตัวอาคาร จนได้รับความเสียหายอย่างหนักและไม่สามารถที่จะใช้การได้  ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ทางชาวบ้านไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์กับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ ซึ่งในระยะที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดังกล่าวนั้น จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะใช้การศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงอยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการซ่อมแซม เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวรวมทั้งจะมีการเปิดประเทศเพื่อให้เดินทางท่องเที่ยว จึงไม่อยากให้ชาวบ้านเสียประโยชน์จากการเปิดการท่องเที่ยวดังกล่าว

    โดยชาวบ้านคนหนึ่ง ระบุว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 3 เดือน ที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ เนื่องจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งจะมีพัฒนาชุมชน ที่มาช่วยกันดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งทางหน่วยงานก็ให้คำตอบว่าต้องรองบประมาณ ดังนั้นจึงอยากจะให้มีการเร่งการซ่อมแซมเนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวที่ผ่านมานั้นจะมีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมาก ขณะที่จากการสอบถามหน่วยงานภายในพื้นที่ พบว่าอาคารศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวนั้น เป็นของหน่วยงานพัฒนาชุมชน ที่เข้ามาส่งเสริมและมีการจัดสร้างอาคารให้ ซึ่งขณะนี้คงต้องรองบประมาณในการที่จะเข้าทำการซ่อมแซมดังกล่าวต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา