บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ผู้ป่วยติดเตียง และ Walk in สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์จารุกฤตต์ กิติพรพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ และนายแพทย์กอสิน จันทร์จอม นายแพทย์ชำนาญการ นำทีม แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก ณ เทศบาลตำบลแม่ใส จำนวน 388 ราย เทศบาลสันป่าม่วง จำนวน 204 ราย และเทศบาลบ้านใหม่ จำนวน 163 ราย ฉีดวัคซีนเข็ม 1 รวมทั้งหมด 755 ราย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค ผู้ป่วยติดเตียง และ Walk in สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีน

โดยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา