เทศบาลตำบลแม่ใจ ซ้อมแผนกู้ชีพผู้ประสบภัยทางน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลแม่ใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผนกู้ชีพผู้ประสบภัยทางน้ำ 

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ้อมแผนกู้ชีพ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  กรณี เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ พลัดตกน้ำหรือจมน้ำ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน.


แชร์ข่าวพะเยา