เชิญชวน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยาประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมืองที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19สามารถ WALK IN เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนซีโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 ได้วันที่ 15 และ 17 พ.ย. 2564เวลา 8.30 – 14.00 น.ณ ศาลาประชาคม จ.พะเยา(ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย)


แชร์ข่าวพะเยา