กำจัดวัชพืชน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำกิจกรรม จิตอาสาเก็บกำจัดวัชพืชน้ำออกจากกว๊านพะเยา

วันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2564 เวลา 9.00-11.50 น.  ชมรมผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๋อม ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บกำจัดวัชพืชน้ำออกจากกว๊านพะเยา โดยสามารถนำวัชพืชต่างๆน้ำออก มาได้จำนวนมาก เพื่อเตรียมพร้อมเทศกาล การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาที่ใกล้จะมาถึงนี้


แชร์ข่าวพะเยา