ซ่อมแซมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมถนน ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนซอย 8 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนซอย 8 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 10 ตำบลแม่สุก ว่าได้รับความเดือดร้อนจากถนนเส้นทางดังกล่าว  ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ราษฎรที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อน จึงได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยทางอำเภอแม่ใจได้ประสานขอกากยางมะตอยจากหมวดทางหลวงแม่ใจเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้น

  ซึ่งในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาถนนเส้นดังกล่าวในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และในระยะยาวจะพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา