จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มต่อเนื่อง 25 ราย คัตเต้อร์งานศพพุ่ง

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่ม จำนวน 25 รายและเป็นคัตเตอร์งานศพในพื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ถึง 13 ราย ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 259,115 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292

    วันที่12พฤศจิกายน2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่ม จำนวน 25 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จากนอกจังหวัด จำนวน 3 รายและติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 22 ราย ซึ่งผู้ป่วยคัตเตอร์งานศพในพื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีถึง 13 ราย ขณะที่ในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ พบนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 3 ราย และคนในครอบครัว 1 ราย ติดเชื้อโควิด 19

     สำหรับจังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,204 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 12 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,041 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 155 ราย โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา จำนวน 11 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 14 ราย และอำเภอภูซาง จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย

     ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 259,115 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา