ลักลอบทิ้งขยะ

แชร์ข่าวพะเยา

 มีกลุ่มนักท่องเที่ยว แอบลักลอบนำขยะทิ้งข้างถนน สายคันคลองชลประทานแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยว มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม และได้นำขยะมาลักลอบทิ้งข้างถนนสายคันคลองชลประทานแม่ปืม ในพื้นที่บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบค้นหาหลักฐาน และได้เรียกตัวผู้ต้องหาตามหลักฐาน มาสอบสวนและเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท นำส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา