NTพะเยา มอบกล้องวงจรปิดให้เทศบาลต.แม่กา

แชร์ข่าวพะเยา

NTพะเยา มอบกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ(CCTV)   ให้กับเทศบาลตำบลแม่กา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสะอาด ไชยกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีส่งมอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา โดย นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอ ผลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และนำเสนอเทคโนโลยี ที่ให้บริการ และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาได้ร่วมลงนาม ส่งมอบงาน ระหว่างเทศบาลตำบลแม่กา และบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฏ ประเสิรฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ พ.ต.อ.คมสันต์ กันทะป้อง ผกก.สภ.แม่กา ได้ร่วมพิธีส่งมอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) รับฟังระบบการใช้งานเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ สภ.แม่กา ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา