โครงการชลประทานพะเยา กำจัดผักตบชวาในกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

โครงการชลประทานพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาวัชพืชน้ำ ณ บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายปาโมกข์ ปิงเมืองผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลปั หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพะเยา ได้ดำเนินการตามแนะนำจากนายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มีการลงพื้นที่ร่วมวางแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่าง ๆ ในกว๊านพะเยาอย่างเร่งด่วน แนะนำให้มีการนำทุ่นพีวีชี ใช้ในการขึงกลั้นผักตบชวาในกว๊านพะเยาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อสะดวกต่อการเก็บผักตบชวาขึ้นจากกว้านพะเยาได้อย่างรวดเร็ว

โดยโครงการชลประทานพะเยา ได้มีการนำทุ่นพีวีชี พร้อมอุปกรณ์เชือก ขึงกลั้นผักตบชวาที่กระจายบนพื้นน้ำให้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อสะดวกต่อการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเยาที่แพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้กว๊านพะเยามีภูมิทัศน์ที่สะอาดสวยงาม ณ บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา