สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดรับซื้อข้าวเปลือก

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดรับซื้อข้าวเปลือก  ณ จัดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด อำเภอภูซางและ จุดรับซื้อข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรทำนาดงเจน อำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายพิพัฒ สัญญา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนางจีรพรรณ มูลศรี นักวิชาการสหกรณ์ และ นายสถิตย์ ดูแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดรับซื้อข้าวเปลือก ณ จัดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด(อำเภอภูซาง) และ จุดรับซื้อข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรทำนาดงเจน (อำเภอภูกามยาว) ซึ่งรับซื้อในราคายุติธรรมตามราคาท้องตลาด ที่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปพึงพอใจ


แชร์ข่าวพะเยา