บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีม แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ตำบลบ้านต๋อม  ตำบลบ้านสาง ตำบลแม่ปืม จำนวน 754 ราย  ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19

ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง 7 โรค และผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์รับวัคซีน และในพื้นที่ตำบลแม่ปืม ได้ตั้งจุดฉีด 2 จุด โดยตั้งจุดฉีดในหมู่บ้านห่างไกล(บ้านภูเงิน) บนดอยและห่างไกล  รวมถึงการฉีดในกลุ่มติดบ้านติดเตียง

โดยฉีดวัคซีน Sinovac เข็มแรก และ Astra Zeneca ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเข็มที่ 2 ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา