ร่วมพิธีทอดผ้าป่า

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภออำเภอแม่ใจ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง  ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา