จ.พะเยา โควิด19 คลัสเตอร์งานศพยอดพุ่ง 35 ราย รวมป่วยใหม่ 45 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา คลัสเตอร์งานศพ ในพื้นที่บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มถึง 35 ราย โดยยอดรวม คลัสเตอร์ดังกล่าวมากกว่า 119 ราย ขณะที่วันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 45 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จากนอกจังหวัด จำนวน 7 รายและติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 38 ราย  นักศึกษา ม.พะเยา จำนวน 1 ราย ติดเชื้อในครอบครัว พื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 2 ราย ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 262,104 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.97 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย

     วันที่13พฤศจิกายน2564สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลัสเตอร์งานศพ ในพื้นที่บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มถึง 35 ราย โดยยอดคลัสเตอร์ดังกล่าวขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อ รวมจำนวนกว่า 119 ราย โดยขณะที่ทาง ศบค.จังหวัด ยังคงเข้าทำการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 45 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จากนอกจังหวัด จำนวน 7 รายและติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 38 ราย  นักศึกษา ม.พะเยา จำนวน 1 ราย ติดเชื้อในครอบครัว พื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 2 ราย

     รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,249 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 20 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,061 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 180 รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 14 ราย และอำเภอภูซาง จำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 17 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 262,104 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.97 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา