ปลูกต้นทานตะวันต้อนรับท่องเที่ยว หนาวนี้ที่หนองเล็งทราย

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ รดน้ำบำรุงดูแล ต้นทานตะวัน  ต้อนรับการท่องเที่ยว หนาวนี้ที่หนองเล็งทราย ณ เกาะกลางน้ำ รูปหัวใจ  หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา ได้ร่วมกันใส่ปุ๋ย พรวนดิน และรดน้ำ ต้นดอกทานตะวัน ณ เกาะกลางน้ำ รูปหัวใจ  หนองเล็งทราย เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอแม่ใจ (หนาวนี้ที่ หนองเล็งทราย)


แชร์ข่าวพะเยา