ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพชมทุ่งทานตะวัน

แชร์ข่าวพะเยา

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมทุ่งทานตะวัน ณ หนองเล็งทรายแม่ใจ 2564 “Sunflower Mini Marathon@Nonglengsai 2021” ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564  เวลา 05.00 น. ณ เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ@หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ค่าสมัครคนละ 200 บาท  รับสมัครนักวิ่งจำนวน 500 คน  เท่านั้น!!  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564  สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอแม่ใจ โทร.054-499231/ มือถือ. 084-9491941 โอนเงินค่าสมัครได้ที่  ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่ใจ ชื่อบัญชี เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพหนองเล็งทรายแม่ใจหมายเลขบัญชี : 5150406881

**หมายเหตุ แนบหลักฐานการโอนเงินและเขียนชื่อ-นามสุกลผู้สมัคร/แนบใบผลการรับวัคซีน ท้ายใบสมัคร

ลิงค์สมัครhttps://docs.google.com/forms/d/1hlErcIFDucVNBZLD9O9v5pRWNZsdI5vD4XpZDWZY5EU/edit?usp=drivesdk


แชร์ข่าวพะเยา