เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาหนองบัว

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมพัฒนาหนองบัว    ณ.บ้านร่องไฮ หมู่5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านใหม่นำโดย นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา นายสงวน หมั่นทำ กำนันตำบลบ้านใหม่ นางสังวาลย์ เขื่อนวัง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาหนองบัว   บ้านร่องไฮ หมู่5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา มีชาวบ้านและจิตอาสามาร่วมช่วยพัฒนา กันเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา