ปิดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพะเยาเป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 10 – 12 พ.ย. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน


แชร์ข่าวพะเยา