รพ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่3 Astrazeneca

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลพะเยาประชาชนในเขตอำเภอเมืองพะเยาที่ได้รับวัคซีนซีโนแวค ครบ 2 เข็มตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2564ที่ประสงค์บูสเตอร์เข็ม 3ด้วยแอสตราเซเนกา (Astrazeneca)ให้ลงทะเบียนในพะเยาชนะ สามารถตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3แอสต้าเซเนกา สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็มภายใน 31 กรกฎาคม 2564 จากโรงพยาบาลพะเยา เท่านั้น


แชร์ข่าวพะเยา