จ.พะเยา ประกอบพิธีเนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน25 64    นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ  ในจังหวัดพะเยา ประกอบพิธี ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 ที่ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

      เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด เทคโนโลยีฝนหลวง ตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิผล ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร