จ.พะเยาโควิด-19 พบ48 รายคลัสเตอร์งานศพอำเภอปงยอดพุ่ง 46 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ยอดยังพุ่ง พบผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยคลัสเตอร์ร่วมงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง ถึง 46 ราย นักศึกษาม.พะเยา  จำนวน 1 ราย ติดจากเพื่อน และลูกจ้างกรมชลประทาน จำนวน 1 ราย ติดจากช่าง เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่

    วันที่15พฤศจิกายน2564สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19  จังหวัดพะเยา ยอดยังพุ่ง โดยวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยมีผู้ป่วยคลัสเตอร์ร่วมงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง ถึง 46 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าว ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากเป็นหมู่บ้านชนเผ่าม้ง ที่ยังไม่ตื่นตัวในเรื่องของการรับวัคซีน และในห้วงนี้ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องขณะที่คลัสเตอร์นักศึกษาม.พะเยา  พบผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ติดจากเพื่อน และลูกจ้างกรมชลประทาน จำนวน 1 ราย ติดจากช่าง เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่

   โดยยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,305ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 38 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,103 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 194 รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 14 ราย และอำเภอภูซาง จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 16 ราย


แชร์ข่าวพะเยา