ชมความสวยงามทุ่งดอกเก็กฮวยชิมชาเก็กฮวยวิทยาลัยเกษตรพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา จัดแปลงปลูกเก๊กฮวย นำผลผลิตทำชาเก๊กฮวยนอกจากนั้นยังเป็นจุดเช็กอินให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวนดอกเก๊กฮวย ที่เหลืองอร่ามในช่วงนี้ นอกจากนั้นยังได้ชิมผลผลิตน้ำเก๊กฮวยสดใหม่จากสวน

    วันที่15พฤศจิกายน2564 ทุ่งดอกเก็กฮวย ที่ขณะนี้เริ่มออกดอกบานเหลืองอร่าม บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยาได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปลูกพืช สมุนไพร นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตมาทำการแปรรูปเป็นชาเก๊กฮวย พร้อมทั้งเยลลี่เก๊กฮวยออกจำหน่าย และยังเป็นจุดท่องเที่ยวของวิทยาลัย ที่ขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาทำการท่องเที่ยวและถือเป็นจุดเช็คอินในการถ่ายรูปกับดอกเก๊กฮวย ที่บานเหลืองอร่ามในช่วงนี้ กันอย่างคึกคัก

     โดยนายสถิต ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระบุว่า  ทางวิทยาลัยได้ทำการปลูกแปลงดอกเก๊กฮวยขึ้นในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ เพื่อเป็นจุด ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลุกพืชสมุนไพร และนอกจากนั้นยังเป็นการหารายได้ช่วงระหว่างเรียน ซึ่งขณะนี้ดอกเก็กฮวยได้เบ่งบานเหลืองอร่ามในช่วงนี้ เริ่มทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมพร้อมกับถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา  ซึ่งหลังจากนี้หากผลผลิตดอกเก็กฮวยได้เวลาเบ่งบานเต็มที่เราก็จะมีการเก็บดอกเก๊กฮวย ซึ่งทางวิทยาลัยได้ทำการแปรรูปเป็นชาเก๊กฮวย น้ำเก็กฮวย พร้อมทั้งเยลลี่ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยและผลิตขึ้น ดังนั้นในช่วงนี้อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปกับสวนดอกเก๊กฮวย ในช่วงนี้ซึ่งจะมีเวลาประมาณ 1 เดือนนี้ดอกเก็กฮวยก็จะเบ่งบานเต็มที่ และหากดอกเก็กฮวยได้เวลาร่วงโรย ทางวิทยาลัยเราก็จะมีแปลงพืชผักเมืองหนาว ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอีก และยังสามารถเข้าท่องเที่ยวภายในวิทยาลัยที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ ไว้คอยบริการ


แชร์ข่าวพะเยา