ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมตรวจเยี่ยม ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ อาคารฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงานต่อคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จำนวน 2 ท่านประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (นายสมเจตน์  เปลื้องนุช) และผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย  วิทย์ดำรง) ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ อาคารฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา