หมอกลงจัดกระทบจราจรอากาศเริ่มเย็นลง

แชร์ข่าวพะเยา

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาหมอกเริ่มลงจัดกระทบจราจร ขณะที่อุณหภูมิเริ่มลดลง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส

    วันที่16พฤศจิกายน2564 สภาพอากาศโดยทั่วไปในเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลายพื้นที่เริ่มมีหมอกลงจัดส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นรถที่สัญจรไปมา ต้องใช้ความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถแทบทุกคัน เนื่องจากสภาพหมอกลงจัด โดยทัศนวิสัยในการมองเห็นเพียง 30 เมตร ในบางพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิเริ่มลดลงโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส และคาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่เริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา