ชมความสวยงามทุ่งดอกคอสมอสวิทยาลัยเกษตรพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปรับพื้นที่ประมาณ 1 ไร่เศษ ปลูกดอกคอสมอส หรือดาวกระจาย ที่ขณะนี้เริ่มออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม ภายใน ภายในวิทยาลัย โดยมุ่งหวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่และจุดเช็คอินถ่ายรูปของพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

     วันที่17พฤศจิกายน2564ทุ่งดอกคอสมอส หรือดาวกระจาย  ที่ขณะนี้เริ่มออกดอกบานสะพรั่งสีสันหลากหลายสวยงามภายใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังทางนักศึกษาวิทยาลัยเกษตร ได้ใช้พื้นที่บริเวณของวิทยาลัย ประมาณ 1 ไร่ มาทำการปลูกดอกคอสมอส หรือดอกดาวกระจาย เพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวและจุดเช็คอิน แห่งใหม่ของอำเภอเมือง ซึ่งขณะนี้ดอกคอสมอสได้ออกดอกและเบ่งบานอย่างสวยงาม หลากหลายสีสัน

     โดยนายธนทรัพย์ เครื่องสนุก นายกองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุดา สยามบรมราชกุมารี ระบุว่า ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ได้เตรียมทุ่งดอกคอสมอสภายในบริเวณวิทยาลัยประมาณ 1 ไร่ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เข้าเที่ยวชม ซึ่งขณะเริ่มออกดอกบานสะพรั่ง ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาที่มีความสวยงาม ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว สามารถเข้าเที่ยวชมได้จนถึงกลางเดือนธันวาคม ซึ่งภายในบริเวณวิทยาลัยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากกมาย


แชร์ข่าวพะเยา