โรงพยาบาลพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

แชร์ข่าวพะเยา

ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพะเยา เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีน นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะแพทย์สูติ-นรีเวชกรรม และนายแพทย์จิตตพล เหมวุฒิพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มที่ 2 จำนวน 8 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาได้เปิดให้สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือนแรก สามารถ walk in เข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ที่แผนกฝากครรภ์ ทุกวัน เวลา 08.00-12.00 น. เพียงนำสมุดฝากครรภ์และบัตรประชาชน มาแสดง

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่าขณะนี้ทั่วโลกมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด พบว่าสัดส่วนการเสียชีวิต สูงขึ้นกว่าภาวะปกติถึง 50-60% และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในหลายประเทศ โดยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา พบประมาณ 25% โดยทั้งประเทศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-16 ต.ค.64 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 4,778 คน ทารกติดเชื้อ 226 คน มารดาเสียชีวิต 95 คน ทารกเสียชีวิต 46 คนซึ่งถือว่าสูงมาก หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป หากติดเชื้อเสี่ยงอาการหนัก ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 2-3 เท่าของหญิงไม่ตั้งครรภ์ และมีโอกาสเข้า ICU มากกว่าคนไม่ตั้งครรภ์ถึง 5 เท่า จึงต้องเร่งรณรงค์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เนื่องจากพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อประมาณ 95% ไม่ได้รับวัคซีน เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย ผลข้างเคียงของวัคซีน และไม่มั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยา ได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ให้ทราบถึงความปลอดภัยของวัคซีน ย้ำ วัคซีนที่นำเข้ามามีความปลอดภัย จากรายงานศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ยืนยันวัคซีนสูตรไขว้สามารถฉีดในหญิงตั้งครรภ์ ผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนไม่ต่างจากคนทั่วไปและหายเองได้ จึงขอให้หญิงตั้งครรภ์อายุ 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ฟรีที่สถานบริการของรัฐใกล้บ้าน หรือคลินิกฝากครรภ์ หลังฉีดวัคซีนสามารถให้นมบุตรได้ทันที ขอให้เชื่อมั่น เชื่อใจ และคลายความกังวล เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ “วัคซีนช่วยลดการติดเชื้อ ป่วยรุนแรงและลดเสียชีวิตได้ ประโยชน์ที่จะได้จากวัคซีนมีมากกว่าความเสี่ยงหรือผลข้างเคียง การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน” รับวัคซีนแล้วยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา