ซ่อมแซมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรสายลำเหมืองร่องอ้อ หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา

    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรสายลำเหมืองร่องอ้อ หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยทางแขวงทางหลวงพะเยา อนุเคราะห์เศษวัสดุผิวทางแอสฟัลท์ (กากยางมะตอย) ปรับปรุงถนนในครั้งนี้ เพื่อให้การสัญจรและขนส่งผลผลิตการเกษตรได้อย่างสะดวกปลอดภัย


แชร์ข่าวพะเยา