เตรียมพร้อม รับเทศกาลหนาวนี้ที่หนองเล็งทราย

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าอำเภอแม่ใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการดูแลต้นทานตะวัน เพื่อต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยว หนาวนี้ที่หนองเล็งทราย  ณ.หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจได้มอบหมายให้กองช่างกำหนดผังแสดงการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบการสูบน้ำเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทรายของทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลบ้านเหล่า บัดนี้ แต่ละหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันสูบน้ำเข้ารดต้นดอกทานตะวัน เกาะกลางน้ำรูปหัวใจ เพื่อเป้าหมายเดียวกันดอกทานตะวันบาน (หนาวนี้..ที่หนองเล็งทราย)


แชร์ข่าวพะเยา