จ.พะเยา พบผู้ป่วยต่อเนื่องโควิด ต่อเนื่อง โรงเรียน พ.ค.ปิดเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 13 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในจังหวัดทั้งหมด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ต้องปิดการเรียนการสอน พบคลัสเตอร์นักเรียน เพิ่มอีก จำนวน 3 ราย  กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์เดิม คลัสเตอร์ร่วมงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 5 ราย คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ตำบลลอ อำเภอจุน จำนวน 3 ราย  รับประทานอาหารกับผู้ป่วยโควิด จำนวน 1 รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย   

   วันที่19พฤศจิกายน2564โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 14 วัน นับเป็นรอบที่ 2 ของเทอมการศึกษานี้ หลังพบการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด 19 นับรวมเป็น 7 รายสำหรับในรอบ 2 วันที่ผ่านมา ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง วันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 13 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในจังหวัดทั้งหมด  กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์เดิม คลัสเตอร์ร่วมงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 5 ราย คลัสเตอร์นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จำนวน 3 ราย คลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง ตำบลลอ อำเภอจุน จำนวน 3 ราย  รับประทานอาหารกับผู้ป่วยโควิด จำนวน 1 รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย

     รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,356 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 14 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,129 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 219 รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 2 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 269,795 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.61 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา